Grote Kerk Breda


Een kunstwerk met contrasterende emoties . De kerk staat symbool voor Breda, maar heeft ook een lading, doordat het een Christelijk symbool is.

Maar het is religie die de mens belast heeft met zorgen over Gods toorn, waar eens de mens God zocht om zijn last te verlichten! Overal waar religie is geweest, heeft het verdeeldheid gecreëerd – wat het tegenovergestelde is van God.

 

We zijn allen een. Dat wil zeggen, dat we één zijn met God. Er is geen enkele scheiding tussen ons en God. Die boodschap wordt niet naar de wereld gestuurd door het islamitische geloof, door het christelijke geloof of door het joodse geloof en vele geloven meer. Geen van hen zegt: “God en wij zijn één.” In feite leren ze precies het tegenovergestelde. Vanuit mijn perspectief bekeken is dit niet de waarheid. We zijn allemaal 1 en daarom wil ik ook meerdere expressies van kleur en emotie samen brengen. Meerdere stijlen samen om tot 1 stijl te komen.

 

Het contrast van rauwe graffiti is daarom samen gebracht met heilige van een kerk. En dit kan goed samen. We zijn allen 1. Zonder elkaar en onze verschillen zou er geen relativiteit zijn. Licht kan pas gezien worden als er duisternis is. Het leven is yin-yang en zo hoort het ook te zijn.

 

Een jungle lijkt ook ongeorganiseerd, maar als je goed kijkt zie je dat alle dieren en insecten een rol in het totaal hebben en dit perfect op elkaar afgestemd is. Zo is in dit kunstwerk de combinatie van rauwe graffiti met een heilig symbool zoals de kerk samengebracht. Voor mij staat de Grote kerk vooral voor het symbool van Breda en de diversiteit in het schilderij staat voor de vele mensen in de stad. Samen een mooi geheel. Energiek en bruisend.

 

Jasper van den Oever