Roaring 20’s

De jaren 20 van de vorige eeuw, een periode met een grote behoefte om de bloemetjes eens goed buiten te zetten. In de jaren 90 was er ook een periode van vrijheid en decadentie. Maar deze is mijn inziens veel ordinairder dan in de jaren 20. Het oppervlakkige van de jaren 90 mist de diepgang. Het gevoel van vrijheid nastreven zoals in de jaren 20 is mysterieuzer en laat ons zien dat er niet zoveel is veranderd in 100 jaar. Dit gevoel van vrijheid nastreven en het besef dat er qua diepere kern niet zoveel veranderd is heeft mij getriggerd voor het maken van dit schilderij.

 

De jaren 20 van de vorige eeuw, de jaren 20 van deze eeuw. Wat zijn we eigenlijk veranderd als mensheid in die honderd jaar. Mijn inziens dus niet zoveel. Na de Spaanse griep (1918-1920), die wereldwijd twintig tot vijftig miljoen levens kostte, werden de roaring twenties ingeluid. Dit schilderij is gemaakt ten tijde van de Corona pandemie en in maart 2022 afgerond. Het schilderij staat voor anarchisme en bewustzijn.  

 

De toestand waarin bewoners van een staat niet aan wetten gehoorzamen en geen overheidsgezag erkennen. De vrouwen nemen de vrijheid, korte kapsels, krullen erin, korte rokjes, uitgaan. Leef het leven. Zelfverzekerdheid neemt toe en uitbundigheid neemt ook toe. Ook een eruptie van creativiteit. Expressionisme, instinctmatig. Ontkenning van elke regel en elke orde. Lichamelijk kunnen genieten, waarom dit beknotten. De oude ideologie is het beknotten. Ik wil met dit schilderij aangeven dat het leven geleefd mag worden. De bloemetjes buiten zetten zoals in de jaren 20 werd gedaan is weergegeven door middel van de zee van bloemen waarmee de beeltenis van de vrouw is omringt. Ze kijkt verleidelijk en heeft geheimen. Het spanningsvlak zit hem erin om te bedenken of ze verleidelijk is en uitdagend, of juist op haar hoede en houdt ze iets voor de kijker verborgen?

 

Maart 2022. Wij zijn westers en vrij. Dat is wat de meeste mensen vandaag de dag denken. Maar hoe vrij zijn we? We hebben meningen en oordelen over anderen. Ik hoop met dit schilderij mensen meer bewust te maken. Kunnen wij als mensen onze huidige egoïstische staat van denken loslaten en inzien dat het leven niet om ons draait, maar om liefde aan de wereld te geven. En stoppen we nou eens met vastgeroeste gedachten patronen die uiteindelijk tot verdeeldheid leiden. Al blijven we in ons denken nog steeds beperkt en blijven we kijken vanuit het gevoel van ‘ik tegen de rest van de wereld’, dan is er nog een lange weg te gaan. Als we niet in de kern zijn veranderd en kijken naar de geschiedenis, de jaren 20, dan gaf het uitbundige van die tijd aanleiding tot een ander kantje van ons bewustzijn. En was dit de voedbodem voor fascisme….

 

Fascisme streeft naar een revolutionair herstel van de natie na een periode van decadentie en verval waaraan zij maar ternauwernood heeft kunnen ontsnappen. Rusland zie ik momenteel Ukraine binnenvallen. Gelukkig grijpt de NAVO niet in door militair ingrijpen. Misschien is het nieuwe bewustzijn aan het neerdalen. Laat creativiteit en liefde ons bewustzijn een boost geven.

 

Vandaar zijn er nog een paar lagen op het schilderij gezet. Blijkbaar had dit schilderij dit nog nodig… Ik laat me altijd leiden door mijn gevoel. De laatste lagen van het schilderij bestaan uit spuitbus, epoxy en glitters. Omarm de vrijheid, wees open voor een nieuwe periode van roaring 20s. En dompel je onder om in het nu de bloemtjes buiten te zetten.

 

 

Jasper van den Oever